Retirement / Obituary Notifications

Date Order No. Description Employee File
June 16, 2021 SO(ESTT.)41-135/2017 Obituary Notification Sumera (Late), Ex - J.S.E.T(VI) https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03727920210616192034.pdf
June 16, 2021 SO(ESTT.)1-41/2017 Retirement Notification Majida Butt https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03727320210616190807.pdf
June 15, 2021 SO(ESTT.)42-54/2018 Retirement Notification Nasir Javed (Late) https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03718120210615151256.pdf
June 03, 2021 SO(ESTT.)10-108/2006 Retirement Notification Samina Nasir https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03663820210603172509.pdf
May 21, 2021 SO(ESTT.)33-58/2016 Retirement Notification Muhammad Saleem https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03595820210521192937.pdf
May 18, 2021 SO(ESTT.)33-48/2013 Retirement Notification Muhammad Arshad Javed https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03556820210518142110.pdf
April 15, 2021 SO(ESTT.)45-12/2012 Obituary Notification Mr. Irfan Ahmad (Late) https://sed.punjab.gov.pk/system/files/Irfan%20Ahmad.pdf
April 15, 2021 SO(ESTT.)1-88/2007 Obituary Notification Mrs. Ayesha Aftab (Late) https://sed.punjab.gov.pk/system/files/Ayesha%20Aftab.pdf
March 24, 2021 SO(ESTT.)33-52/2016 Grant of 04-Months Salary Gulzar Ahmad (Late) https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03330020210324164309.pdf
March 18, 2021 SO(ESTT.)33-21/2006 Retirement Notification Muhammad Zahid Shaukat https://sed.punjab.gov.pk/system/files/doc03311920210318123853.pdf